www.prestfossbarnehage.no

Plandager 2021

Barnehagen har plandag 4.1, 14.5, 18.6. Disse dagene holder barnehagen stengt. 

 

2017-08-11 Prestfoss barnehage