Lokale retningslinjer for behandling av søknad om fritak for 20 timers barnehageplass