Personalet i barnehagen 2021/2022

 

BLÅ/GUL

Lina Haga, pedagogisk leder, 100%

Camilla Gjellum, pedagogisk leder, 60%

Kristina S. Kolbjørnsrud, pedagogisk leder, 100%

Rannveig Authen, fagarbeider, 100%

Kirsti Hagen, assistent, 90%

Ola Hiåsen, fagarbeiderr, 80%

 

GRØNN

Borghild Hjelmeset, pedagogisk leder 60%

Anne Coventry, pedagogisk leder 80%

Hege Haugen, fagarbeier 100%

Maren Gunn Engen, assistent, 100%

Lene Eidal, assistent, 90%

Ola Hiåsen, fagarbeider, 20% 

 

VAKTMESTER

Trond Velstadbråten og Asbjørn Flatin

 

VIKARER

Lene Trøseng

Øystein Hiåsen

Gry Øyberg

Wenche Gulstein