Plandag 7.11

Minner om at barnehagen er stengt 7.11, da det er plandag. 

Temaet er "snakke med barn", i forbindelse med barnesamtaler og spontane/ikke planlagte samtaler - som kan gi oss et bilde av hvordan barna har det i forhold til trivsel og inkludering i fellesskapet med de andre barna og voksne.