Plandager 2021

Barnehagen har plandag 4.1, 14.5, 18.6. Disse dagene holder barnehagen stengt.