Plass priser

 

Fra 1.8.2019

5 dager - 3.040,- + kost 400,-

4 dager - 2.740,- + kost 320,-

Søskenmoderasjon: 30% for barn nr 2, 50% for barn nr 3, 4, 5,.....