SU og eierstyret 2020/2021

Su og eierstyret 2018/2019 består av:

Leder: Caroline Hoffart

Nestleder: Bent Ove Neggen

Foreldrerepresentant:Siri Solberg, Erik Helgerud

Vara: Ole Gunnar Leer, Julie Nystrøm, Anne Line Eidal 

Ansattes representanter: Borghild Hjelmeset og Hege Haugen.

Kommunal representant: Eli Hiåsen 

Daglig leder fungerer som møteleder og sekretær