Barnehagen har Facebook side

Barnehagen har fått sin egen facebook side, søk opp "Prestfoss barnehage" for å se siden. Det vil komme flere oppdateringer der enn på denne nettsiden. 

2020-02-24

Plandag 7.11

Minner om at barnehagen er stengt 7.11, da det er plandag. 

Temaet er "snakke med barn", i forbindelse med barnesamtaler og spontane/ikke planlagte samtaler - som kan gi oss et bilde av hvordan barna har det i forhold til trivsel og inkludering i fellesskapet med de andre barna og voksne. 

2019-10-21

BRANNVERNUKER

I uke 38 og 39 har vi brannvernuker og vil da ha fokus på forebyggende brannvern. Vi bruker opplegget rundt brannbamsen "Bjørnis"

Vi har hatt brannøvelse/evakueringsøvelse, og fredag 27. skal skolestarterne til Prestfoss brannstasjon.

2019-09-25
i283726789563016125

Dugnad i barnehagen

31.8. og 7.9

Skriv dere opp på den dagen det passer.

Vel møtt!

2019-08-26

Velkommen til nytt barnehageår

Vi ønsker gamle og nye barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår. Vi gleder oss til å være sammen med dere. Gjøre nye og gamle ting, dra på turer, leike og glede oss sammen

2019-08-15

Se den fine artikkelen om "barnehagen i lavvoen."

 

http://www.sigdal.no/aktuelt/barnehagen-i-lavvoen

Artrikkelen er skrevet av Mari Landerud / NYG Reklame

2018-11-09

Plandager 2021

Barnehagen har plandag 4.1, 14.5, 18.6. Disse dagene holder barnehagen stengt. 

 

2017-08-11